pressure group

pressure group
interesų grupė statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti politinės valdžios. Vieną trumpiausių apibrėžimų pateikė G. Wilsonas, interesų grupes apibūdinęs kaip „valstybės ir svarbiausių visuomenės sektorių suinstitucintą ryšį“. Politikos moksluose dar vadinamos spaudimo grupėmis, interesų asociacijomis, poveikio grupėmis ir pan. Struktūriniu, organizaciniu ir funkciniu požiūriu politiniame procese dalyvaujančios interesų grupės turi panašumų ir įvairių formalių bei neformalių ryšių su partijomis ar socialiniais sąjūdžiais. Iš esmės nuo partijų skiriasi tuo, kad rinkimuose nekelia savo kandidatų (sąrašų) ir nesiekia politinės valdžios. Socialiniai sąjūdžiai iš dalies gali su jomis sutapti, tačiau organizuotos interesų grupės yra mažesnės, stabilesnės ir labiau formalizuotos struktūros. Skirstomos į viešojo ir privačiojo intereso, kapitalo (darbdavių) ir darbo (dirbančiųjų), ekonominių (verslo, agrarinės), visuomeninių interesų (aplinkosaugos, vartotojų teisių) ir t. t. Atlieka sektorinių visuomenės interesų atstovavimo, informavimo ir švietimo, problemų aktualizavimo ir politinės darbotvarkės sudarymo bei kitas funkcijas. Priimamiems politiniams sprendimams daro įtaką tiesiogiai (peticija, dalyvavimas ekspertinėse darbo grupėse, lobistų asmeniniai ryšiai ir sąveika su biurokratija) ir netiesiogiai (rinkimų kampanijų rėmimas, poveikis politinių partijų programoms, poveikis visuomenės nuomonei per žiniasklaidą). Aktyviai dalyvaudamos politiniame procese, kuria priimamų sprendimų kontrolės, politikos viešumo ir valdžios institucijų informuotumo prielaidas. atitikmenys: angl. interest group; pressure group ryšiai: susijęs terminaskorporatyvizmas susijęs terminaslobizmas susijęs terminaspliuralizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pressure group — pressure groups N COUNT A pressure group is an organized group of people who are trying to persuade a government or other authority to do something, for example to change a law. ...the environmental pressure group Greenpeace …   English dictionary

  • pressure group — UK US noun [C] ► a group of people who work together to try to influence the activities of governments, companies, etc.: »The environmental pressure group will today call for more regulation to protect the interests of local communities …   Financial and business terms

  • pressure group — n a group or organization that tries to influence the opinions of ordinary people and persuade the government to do something →↑interest group ▪ environmental pressure groups …   Dictionary of contemporary English

  • pressure group — pressure ,group noun count * an organized group of people who try to persuade people and influence political decisions about a particular issue: an anti smoking pressure group …   Usage of the words and phrases in modern English

  • pressure group — n. any group that exerts pressure upon government officials and the public through lobbies, propaganda, etc. in order to affect legislation or policies …   English World dictionary

  • pressure group — ► NOUN ▪ a group that tries to influence public policy in the interest of a particular cause …   English terms dictionary

  • pressure group — index faction, lobby, special interest Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • Pressure-Group — Pres|sure Group, Pres|sure|group [ prɛʃɐgru:p ], die; , s [engl. pressure group, aus: pressure = Druck u. group = Gruppe]: Interessengruppe, die [mit Druckmitteln] bes. auf Parteien, Parlament u. Regierung Einfluss zu gewinnen sucht; ↑ Lobby (2) …   Universal-Lexikon

  • pressure group */ — UK / US noun [countable] Word forms pressure group : singular pressure group plural pressure groups an organized group of people who try to persuade people and influence political decisions about a particular issue an anti smoking pressure group …   English dictionary

  • Pressure-Group — Pres|sure Group, auch Pres|sure|group [ prɛʃə gru:p] die; , s <aus gleichbed. engl. pressure group zu engl. pressure »Druck, Zwang« u. group »Gruppe«> Interessenverband, der (oft mit Druckmitteln) auf Parteien, Parlament, Regierung,… …   Das große Fremdwörterbuch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”